Oversikt over "poselotteriet":

Bor du på Romerike? Bli med i Poselotteriet

Bor du på Romerike? Bli med i Poselotteriet

Poselotteriet er et initiativ fra ROAF der du kan vinne premier for å sortere matavfall! Hver grønn matavfallspose telles som ett lodd når du har skrevet på ditt navn og telefonnummer.