< >
Annonse:

Lån hytter, koier og buer helt gratis

Lån hytter, koier og buer helt gratis Statskog har hytter av svært enkel standard som hvem som helst kan låne gratis. De fleste av hyttene befinner seg på Østlandet, Midt-Norge og sørlig del av Nord-Norge, men også Finnmark har koier som kan brukes uten å betale et rødt øre. Trykk her for å besøke »

Statskog har over 120 koier og buer som er til fri benyttelse for allmennheten. Alle står ulåste.

– I noen områder ligger de åpne husværene våre så tett at du kan legge opp til en langtur uten å måtte dra rundt på et telt i sekken, sier Nils Aal, fagsjef for friluftsliv Statskog.

Femundsmarka har spesielt stor tetthet av koier, men det er også mange i andre deler av Østlandet og i Nord-Norge.

Flertallet av de åpne husværene har fortid som overnattingssted for tømmerhoggere og tømmerfløtere. Blant de åpne husværene finnes også våningshus på gamle fjellgårder, jakt- og fiskebuer, stabbur og andre små krypinn med en egen forhistorie.

Felles for dem er at standarden er spartansk, med garanti for at trådløst internett ikke er lagt inn. Det er ikke et sted man skal slå seg ned for et lengre opphold, men for en hvil eller en overnatting eller to.

– Begrepsbruken er litt forskjellig etter hvor man er. I Femundsmarka snakkes det mest om buer, mens det lenger sør heter koie. Her er det også et større innslag av ljørkoier, med ljore i taket og åpent ildsted, sier Aal.

En ljore er det firkantete hullet i taket der røyken slipper ut og lyset inn. De fleste ljørkoiene har i tillegg en liten vindusåpning eller to.

Tømmerhoggere som overnattet i skogen var del av en skogbruksform som ikke finnes lenger. Og langs vassdragene er det ingen tømmerfløtere som trenger losji til neste arbeidsdag.

Men koiene står der.

– Vi ser gjerne at flere tar de åpne husværene våre i bruk. I Femundsmarka er koiene godt besøkt, mens andre steder har mange koselige koier kapasitet til mye mer bruk enn i dag, sier Torkel Skoglund, seniorkonsulent for jakt, fiske og friluftsliv i Statskog.

De åpne husværene er langt på vei fortsatt en hemmelighet for offentligheten.

– Å sitte i en gammel koie og vite at det på akkurat samme benk for lenge siden satt slitne skogsarbeidere og andre skogfarere, har egen verdi. Bjørkeveden knitrer i den gamle ovnen og flammene lyser opp de gamle tømmerveggene. Du fylles fort med en spesiell ro og andektighet, sier Skoglund.

Han omtaler gjerne koiene som en del av ”skogens grønne apotek”.

Statskogs folk fører med ujevne mellomrom tilsyn med husværene, men tilbudet er avhengig av at brukerne selv tar ansvar for at også andre får gode turopplevelser.

– Du oppfordres til å gjøre klart til neste bruker. Det betyr å rydde og ta med seg avfall. Legg gjerne klar litt ved til neste gjest også, sierNils Aal i Statskog.

Tilbyder: Statskog
💡 Prøv min gratis tjeneste for sammenligning av mobilabonnement - det er dumt å betale for mye 👈
Motta ulike varslinger fra Gjerrigknarken Rune:

Fatal error: Using $this when not in object context in /home/gjerri98/www/_v2/classes/CategoryPage.class.php on line 236