< >
Annonse:

Har du dårlig råd? Søk om skattebegrensning nå

Har du dårlig råd? Søk om skattebegrensning nå Mange med dårlig råd går glipp av tusener av kroner når skattemeldingen skal leveres. Det er fordi de ikke søker om skattebegrensning - kanskje på tide å sjekke om du har denne muligheten?

Mediene flommer for tiden over med tips fra forbrukerøkonomer og andre om hvilke skattetriks man kan benytte seg av for å senke skatten mest mulig, sjekke poster på skattemeldingen for å sikre at man får fradrag for det man faktisk har krav.

Men folk med dårlig råd har ofte lite å hente på slike råd, men det finnes en mulighet som det ikke fortelles særlig mye om, nemlig at folk med dårlig økonomi kan søke om å få ettergitt eller nedsatt skatten.

Det dreier seg om det som på fagspråket heter skattebegrensning og gis til skatteytere med lav inntekt.

Skattebegrensning er aktuelt for deg som ufrivillig lever på svært lave inntekter over lengre tid, gjerne flere år. Det er en behovsprøvd unntaksregel, noe som betyr at skattemyndigheten vurderer om akkurat DU kvalifiserer til å kunne dra nytte av skattebegrensningen.

Hvem har krav på skattebegrensning ved liten skatteevne

Skatteloven sier at det kan gis skattebegrensning når en enslig skatteyter eller et ektepar er i en slik økonomisk stilling at den enslige skatteyter eller ekteparet har et påtakelig behov for skattebegrensning.

Det er et vilkår at man har så lav alminnelig inntekt at den ikke er tilstrekkelig å dekke et nødvendig, nøkternt underhold for vedkommende selv og de personer vedkommende har plikt til å forsørge.

Hvordan søke om skattebegrensning?

Tidligere måtte man søke om skattebegrensning i den legendariske post 5 som kunne inneholde all verdens merknader. Det førte til at mange med dårlig råd og skriveproblemer eller skjemavegring ikke benyttet seg av muligheten for å få skattebegrensning.

I år har skatteetaten laget en enkel side med en forståelig test hvor man enkelt kan sjekke om man oppfyller kriteriene for skattebegrensning. 

Testen består av ni spørsmål som du må svare på. Deretter får du beskjed om du kan ha rett til skattebegrensning. Legg merke til at Skatteetaten foretar en konkret helhetsvurdering av din økonomiske situasjon.

I selve skattemeldingen finner du frem til post 1.5.12 og krysser av for at du søker om skattebegrensning. Du behøver i første omgang ikke gjøre noe mer enn det, men du må kunne legge frem dokumentasjon hvis de spør – dvs. dokumentasjon av f.eks. husleie, strøm og andre faste utgifter.

Kan man søke om skattebegrensning for tidligere år?

Svaret er enkelt: Ja. Skatteforvaltningsloven sier at man kan gå tilbake fem år i tid. Tidligere var reglene slik at man kunne søke for 10 år tilbake i tid, men dette er nå endret til 5.

Testen jeg snakket om tidligere tar ikke høyde for søknader om skattebegrensninger for 2015 eller tidligere, så da må du bruke klageskjemaet til Skatteetaten for å forsøke å få nedsatt skatt for de årene. 

I dette skjemaet må du passe på å få med teksten «Jeg søker skattebegrensning for (årstallene du søker for) grunnet lav skatteevne, jfr. §17-4». Du kan altså søke for flere år samtidig, men bare bakover i tid.

Hva skjer når du søker om skattebegrensning?

Alle søknader om skattebegrensning behandles av en saksbehandler. Det tar selvsagt tid og du kan derfor ikke regne med å få skatteoppgjøret før utpå høsten.

Husk å søke hvert år om du har vedvarende dårlig råd

Siden Skatteetaten ikke har tilstrekkelig kunnskap til å vite om livssituasjonen din har endret, må en mulig skattebegrensning vurderes på nytt fra år til. Selv om du har fått skattebegrensning tidligere, er det ikke sikkert at dette gjelder fremover også.

Du må derfor søke på nytt hvert år!

Foto: Dreamstime

💡 Prøv min gratis tjeneste for sammenligning av mobilabonnement - det er dumt å betale for mye 👈
Motta ulike varslinger fra Gjerrigknarken Rune:

Fatal error: Using $this when not in object context in /home/gjerri98/www/_v2/classes/CategoryPage.class.php on line 236