- NAV har ikke kontroll på om støtte blir brukt til barn

Foto: Dreamstime
Foto: Dreamstime
Støtte fra NAV som skulle gått til klær, utstyr og fritidsaktiviteter til barn i fattige familier, blir mange ganger brukt til å betale andre regninger eller til og med sendt ut av landet. - NAV bør kontrollere fattig foreldre mer, mener samfunnsdebattant.

Barneforeldre som mottar økonomisk stønad fra NAV, har mulighet til å søke spesifikt om penger til utstyr, klær og kontingenter til barnas fritidsaktiviteter.

- Jeg er stadig i kontakt med innvandrerfamilier med dårlig råd, og har selv informert dem om denne muligheten. Men når jeg møter dem igjen og spør om de fikk kjøpt skiene de fikk penger til, har de innrømmet at de brukte pengene på andre ting, forteller Havva Ince fra Drammen til NRK.

NAV innrømmer at systemet deres er basert på tillit, slik at foreldrene bruker pengene på det som det er fattet vedtak på. - Jeg tenker det er mer nyttig å veilede bedre i forkant enn å ettergå vedtakene i etterkant, uttaler Kjersti Lieberg, rådgiver i Kompetanseteam Levekår i NAV Drammen.

Økonomisk sosialhjelp skal sikre dem som ikke har tilstrekkelig med midler til å forsørge seg selv ved arbeid, egne midler eller andre ytelser. Det skal tas hensyn til barns behov, slik at barn og unge gis anledning til å delta i aktiviteter som er vanlig der de bor.

- Det er uheldig om det sprer seg at denne muligheten finnes, at man kan søke om ekstra penger som gis uten ettersyn, for slik informasjon spres veldig fort, advarer Ince i NRK-artikkelen.

Aktuelle saker fra den siste tiden: