Nå kan begge foreldrene få bostøtte

Foto: Dreamstime
Foto: Dreamstime
Fra 1. juni kan begge foreldre til barn med delt fast bosted søke bostøtte. Stortinget har nemlig besluttet å likestille foreldre som ikke bor sammen for å bedre bosituasjonen for barn.

- Dette er en god nyhet for barn med skilte foreldre og veldig dårlig råd. Dette kan føre til at flere barn får bo godt og trygt hos begge sine foreldre, sier kontordirektør i Husbanken Rune Robertsen i en pressemelding.

Tidligere var det bare den ene av foreldrene som kunne få bostøtte, men dette endres fra 1. juni 2021. Nå kan begge foreldrene søke og få bostøtte hvis barna bor fast hos begge. Endringa gjelder alle foreldre som ikke bor sammen, når barna har delt fast bosted.

- Men foreldrene må oppfylle vilkårene som er satt for å komme inn under ordningen, understreker Robertsen.

Strenge vilkår
Bostøtten beregnes hver måned på grunnlag av inntekter og boutgifter.

- Om du kan få bostøtte avhenger av hvilken inntekt du har, hvilke boutgifter du har, hvor mange som er i husstanden og hvor du bor i Norge, sier kontordirektøren.

Hvis du bor i Oslo sammen med ett barn kan du få bostøtte dersom din husstand har lavere inntekt enn 25.835 kr per måned brutto. Bor du i en mindre kommune med ett barn kan du få bostøtte hvis husstanden din har en månedsinntekt på kr 23.683 eller mindre. Hvis du har høyere inntekt enn dette har du ikke krav på bostøtte, uansett hvor høye boutgiftene dine er.

Hvilke inntektsgrenser som til enhver tid gjelder i din kommune, kan du finne ut her:

Kan du få bostøtte? - Husbanken

Hva er delt fast bosted?
Etter samlivsbrudd kan foreldre enten avtale fast bosted eller delt fast bosted for barna.

Fast bosted betyr at barnet bor hos den ene forelderen, og har samværsavtale med den andre. Den ene forelderen har aleneomsorg for barnet, og kan ta alle avgjørelser selv.
Delt fast bosted innebærer at barnet bor fast hos begge foreldrene. Begge parter har like stor innflytelse på avgjørelser som gjelder barna
- Hvor mye barnet overnatter hos den enkelte har ikke betydning, men foreldrene må ha en avtale registrert i folkeregisteret om at barnet bor fast hos begge for å kunne søke bostøtte, forteller Robertsen.

På husbanken.no kan du finne ut om du er i målgruppe for bostøtten og hvilke vilkår som gjelder der du bor.

Les mer og søk bostøtte her - Husbanken

Aktuelle saker fra den siste tiden: