Nesten 8 av 10 foretrekker å kjøpe norskprodusert mat og drikke

Nesten 8 av 10 foretrekker å kjøpe norskprodusert mat og drikke, en økning på 13 prosentpoeng siden november i fjor. Foto: Gjerrigknark.com.
Nesten 8 av 10 foretrekker å kjøpe norskprodusert mat og drikke, en økning på 13 prosentpoeng siden november i fjor. Foto: Gjerrigknark.com.
I usikre tider preget av pandemi og krig i Europa ser det ut til at de positive holdningene til norskproduserte matvarer øker. Ifølge en landsrepresentativ holdningsundersøkelse utført i mars i år sier hele 78 % seg enige i at de foretrekker å kjøpe mat og drikke som er produsert i Norge.

Positive holdninger til norsk mat

Våre holdninger til norskprodusert mat og drikke har vært positive i lang tid. Bevisstheten blant forbrukere om at matvarene som kjøpes helst bør være produsert i Norge ser også ut til å øke når nye kriser inntreffer. I november 2021 var 65 prosent enige i at de foretrekker norskproduserte matvarer, mens tallet økte til 78 prosent i mars 2022. Dette er en økning på hele 13 prosentpoeng.

– En såpass stor økning i de positive holdningene til å kjøpe norskprodusert mat kan tyde på at usikre tider får oss til å tenke mer over hvor viktig norsk matproduksjon er for oss. Norske melkebønder gjør en formidabel innsats for å holde kvaliteten og produksjonen oppe slik at vi kan nyte sunn og frisk norsk melk hver dag, sier Ida Berg Hauge, direktør i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

Omtrent selvberget på melk og meieriprodukter i Norge

Selvforsyningsgraden av mat som spises i Norge er ifølge Nibio på 40 % dersom man også tar hensyn til andelen av fôret som importeres. Når det gjelder kjøtt, melk og meieriprodukter er imidlertid selvforsyningsgraden høy.

–Selv om vi har begrensede muligheter til å dyrke korn, grønnsaker og frukt i Norge er vi omtrent selvberget på melk og meieriprodukter. Det er en økning i importandelen når det gjelder ost, men forhåpentligvis vil folk fortsatt velge norske matvarer også i tiden som kommer. Vi ser blant annet at mange gleder seg over mangfoldet av gode norske oster som er en viktig del av norsk matproduksjon, sier Berg Hauge.

Spørsmål: Hvor uenig eller enig er du i følgende utsagn: Jeg foretrekker å kjøpe mat og drikke som er produsert i Norge»

Mat og drikke produsert i Norge

Undersøkelsene er gjennomført av Norstat for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (melk.no)

Aktuelle saker fra den siste tiden: