Snart må alle som har elsparkesykkel skaffe forsikring

Foto: Unsplash.
Foto: Unsplash.
Fra 1. september må alle utleiesparkesykler ha lovpålagt ansvarsdekning for motorvogn. Dermed utgår dekning av ansvarsskader over innboforsikringen, understreker forsikringsselskapet If. Etter 1. januar må alle private også ha ansvarsdekning for motorvogn.

Fra månedsskiftet vil det være å ulovlig å leie ut elsparkesykkel uten forsikringsdekning for motorvogn. Det har Samferdselsdepartementet bestemt.

Inntil nå har innboforsikring kunnet dekke erstatningsansvar du kan pådra deg som privatperson for skade på annen person eller andres ting, også når du bruker en elsparkesykkel du leier.

– Når elsparkesykkel er omklassifisert til motorvogn med forsikringsplikt, utgår dermed ansvarsdekningen på innboforsikringen ved leie av elsparkesykkel, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

Private pålagt fra årsskiftet
Etter 1. januar må alle private som eier en elsparkesykkel – eller andre små elektriske kjøretøy – også ha ansvarsdekning for motorvogn. Fram til da vil en eventuell skade på annen person eller andres ting kunne være dekket på innboforsikringen.

– Vi i If og de andre forsikringsselskapene jobber nå med å lage nye forsikringsprodukter for privatpersoner for elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy. If vil ha disse klare senere i høst, i god tid til årsskiftet, sier Clementz.

If samarbeider med flere utleieaktører for å få på plass ansvarsdekninger for utleie innen 1. september.

Kan koste deg millioner
– Vi i If er positive til at det kommer tiltak som kan bidra til å få ned antallet ulykker med elsparkesykler. Personskadene kan bli alvorlige. Vi tror imidlertid at myndighetene har et stort informasjonsarbeid foran seg for å få folk til å forstå viktigheten av å ha denne lovpålagte ansvarsdekningen. Dette er en forsikringsdekning du må ha, i likhet med ansvarsdekning på bil eller moped, ellers bryter du kjøretøyforskriften og vegtrafikkloven – og kan få et oppgjør med politiet, sier Clementz.

– Hvis du ikke har ansvarsforsikring, vil du være personlig erstatningspliktig for alle materielle skader du måtte forårsake. Enda mer alvorlig er det hvis du forårsaker personskade. Da kan erstatningskravene komme opp i millionsummer, sier han.

Ulike ansvarsdekninger

  • Ansvarsdekning som del av innboforsikring: Dekker rettslig erstatningsansvar du kan pådra deg som privatperson for skade på annen person eller andres ting. Beløpsgrense på noen millioner kroner. Beløpsgrensen kan variere fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Dekker ikke skader på fører av for eksempel elsparkesykkel. For dette må du for eksempel ha en ulykkesforsikring.
  • Ansvarsforsikring på motorvogn: Lovpålagt å ha for kjøretøy klassifisert som motorvogn. Ansvarsforsikringen dekker skader på fører, passasjerer, andres kjøretøy og andres eiendom. Dekker skade på personer, uten beløpsgrense. Skader på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander dekkes med inntil 100 millioner kroner. Bilansvaret er et lovfestet objektivt ansvar med forsikringsplikt. Alle motorvogner har derfor plikt til å ha ansvarsforsikring. De skal dekke skader som motorvognen gjør. Ansvaret er objektivt for skade på person og ting etter bilansvarslovens paragraf 4. Det er derfor ikke et vilkår om skyld hos eier eller fører.

Kilde: Forsikringsselskapet If

Aktuelle saker fra den siste tiden: