Nå kjøper vi ikke lenger bensinbiler

Foto: NAF.
Foto: NAF.
I hele oktober ble det solgt bare 266 nye bensinbiler. Samtidig ble det solgt 9 723 elbiler. - Nye bensinbiler har blitt utkonkurrert, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

- Nå går det fort. Antall nye bensinbiler er redusert til en tidel av hva det var for fem år siden. Dette er i ferd med å tørke helt ut. I stedet velger folk flest elbiler når de velger ny bil, sier Braadland.

Elbilen er den nye bilen

- At det selges 266 nye bensinbiler og 9 723 nye elbiler på en måned er et uttrykk for at en periode av bilhistorien nærmer seg slutten, og en ny begynner. Elbilen er den nye bilen for de aller fleste, sier han.

Bare én gang tidligere de siste årene har det blitt solgt færre bensinbiler i Norge, og det var i januar i år. Da ble det solgt 175 nye bensinbiler. Alt ifølge tall fra OFV, Opplysningsrådet for veitrafikk.

- Med snart 600 000 elbiler på norske veier utgjør elbilene nærmere 20 prosent av bilparken. Det gjør Norge til det landet i Europa med høyest andel elbiler i bilparken, sier han.

Også salget av dieselbiler går ned. Det ble solgt 462 dieselbiler i oktober, som er ned 80 prosent fra samme måned i 2017.

Ny vektavgift kan rokke ved elbil-suksessen

Til neste år er det varslet en ny vektavgift som kommer til å slå ekstra uheldig ut for elbiler, samtidig som det blir moms på kjøpesummen over 500 000 kroner for elbiler. I tillegg skal grensen for bompenger for elbiler økes fra 50 til 70 prosent av taksten på bensin- og dieselbiler.

Braadland mener at så mange nye avgifter fra neste år gjør at Stortinget står i fare for å rokke ved den norske elbil-suksessen:

- Myndighetenes politikk så langt har vært vellykket, fordi avgiftene får folk til å velge det politikerne vil at de skal velge. Det er fortsatt lønnsomt for mange å velge elbil. Men ved å pepre elbilen med nye avgifter, slik de gjør nå, risikerer de at folk mister noe av interessen. Lave avgifter og lave bompenger har vært en viktig driver for mange når de skaffer seg elbil, sier han.

Aktuelle saker fra den siste tiden: