De som tjener minst kutter mest i julemat og julegaver

Frelsesarmeen ser stadig nye ansikter i sine matkøer. Blant annet her på slumstasjonen i Oslo. Foto: Frelsesarmeen.
Frelsesarmeen ser stadig nye ansikter i sine matkøer. Blant annet her på slumstasjonen i Oslo. Foto: Frelsesarmeen.
Frelsesarmeen har flere steder i landet delt ut langt mer mat til trengende husholdninger enn tidligere. Enkelte steder har matkøene mangedoblet seg.

27 prosent gruer seg i ulik grad til jul i år, ifølge undersøkselsen fra Ipsos. Nær halvparten av disse oppgir at pengene ikke strekker til. Den generelle prisveksten er opp hele 7,5 prosent det seneste året ifølge SSB.

Rammer mest de som har minst

Annethvert år fra og med 2018 har Ipsos på oppdrag for Frelsesarmeen undersøkt hva som er grunnen til at så mange gruer seg til det som i utgangspunktet burde være den hyggeligste tiden av året – julefeiringen.

I 2018 og 2020 svarte henholdsvis 22 og 24 prosent at dårligere økonomi var en av årsakene til at de gruet seg til jul i ulik grad. I år svarer hele 48 prosent det samme – andelen er altså mer enn doblet, mens tallet på de som gruer seg til jul totalt er stabilt.

- Det er verdt å merke seg er at èn av fem husstander svarer at de vil kjøpe mindre mat til denne julefeiringen enn tidligere, og nesten èn av tre vil bruke mindre penger på julegaver. Tallene viser at de som har minst å rutte med også er de som vil kutte mest, sier kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen, Geir Smith-Solevåg.

Hele 31 prosent svarer at de i år vil bruke mindre penger på blant annet julegaver, når vi har spurt: Hva, om noe, må du og din husstand kjøpe eller gjøre mindre av som dere normalt har kunnet bevilge dere til jul? 20 prosent svarer at de vil bruke mindre penger på mat.

Undersøkelsen viser at husholdninger med samlet inntekt på under 500.000 kroner er de som også vil kutte mest i mat og gaver.

Julegaver med bismak

Julegaver er heller aldri før blitt trukket frem så ofte, som en av årsakene til at folk gruer seg til jul.

- Det var kun to prosent som trakk frem dette i 2018 – i år er det hele 37 prosent. Dette henger nok sammen med dyrtiden og kraftig økte kostnader på blant annet mat, bolig og drivstoff, sier Smith-Solevåg i Frelsesarmeen.

Frelsesarmeen rigger seg nå for julehjelpen og forventer et større trykk av folk som kommer for å få julegaver, gavekort, klær, julemat og julefrokost - en hjelp som kan gis nettopp på grunn av den tradisjonsrike julegryta.

- Den nøden vi ser nå er det lenge siden vi har sett i et slikt omfang, sier Smith-Solevåg.

Aktuelle saker fra den siste tiden: