Kan du bare gå fra boten på kollek­tiv­trans­port?

Foto: Midjourney.
En bruker på TikTok hevder at man bare kan gå fra en bot hvis man blir tatt i en billettkontroll. Faktisk.no har undersøkt saken, som er noe mer nyansert. Men brukeren har ikke helt feil.

Aktuelle saker fra den siste tiden: