Nå blir det lettere å unngå bompengefelle

Foto: Fremtind service
Fremtind Service, Norges største AutoPASS-utsteder, tar nå et viktig skritt for å forhindre bileieres bekymringer knyttet til bompengebetalinger ved eierskifter. Ifølge en nylig undersøkelse har over ti prosent av norske bileiere opplevd å betale bompenger for en bil de har solgt.

- Selve AutoPASS-systemet i Norge er anerkjent som et av de meste effektive i verden. Likevel er det et klart smertepunkt at selgeren risikerer å måtte dekke kjøperens bom- og fergeutgifter hvis AutoPASS-avtalen ikke oppdateres ved eierskifte, sier Svein Skovly, kommersiell direktør i Fremtind Service.

For å løse problemet med at mange opplever å betale bompenger for en bil de har solgt, ofte kalt bompengefellen, varsler nå Fremtind Service alle personkunder med AutoPASS-abonnement så snart de får informasjon om eierskifter fra Motorvognregisteret. Dette varslet er betinget av at kontaktinformasjonen, inkludert mobilnummer og e-post, er oppdatert.

Foreløpige tall fra Fremtind Service viser at omtrent halvparten av bileierne endrer AutoPASS-avtalen når de selger bilen sin. Den resterende halvparten mottar nå en SMS eller e-post som minner dem om å oppdatere avtalen. Av dem som mottar påminnelsen, oppdaterer halvparten avtalen innen tre dager.

I kjølvannet av Norges bompengereform har politikerne ønsket at kommersielle AutoPASS-utstedere utvikler mer brukervennlige tjenester.

- SMS- og e-postvarsling ved eierskifter er et eksempel på den typen tjenester både politikerne og bilistene ønsker. Selv om det fortsatt er bileiers ansvar å holde AutoPASS-avtalen oppdatert, så tar vi nå et stort steg i å gjøre bilistenes hverdag enklere, avslutter Skovly.

Aktuelle saker fra den siste tiden: