Tilbakekaller Folkets Skinkestek og Roastbiff

UNIL kaller tilbake enkelte holdbarheter av Folkets Skinkestek og Roastbiff. Bakgrunnen er mistanke om Listeria i produktet.

Tilbakekallingen gjelder følgende holdbarhetsdatoer:

  • Folkets Skinkestek 90 g
    28.08.2023 LOT 33110027
    01.09.2023 LOT 33150016

  • Folkets Roastbiff 90 g
    28.08.2023 LOT 33110105

Forbrukere bes kaste produktene eller returnere dem til butikken de er kjøpt i for refusjon. Produktene er allerede fjernet fra butikk.

Listeria kan gi risiko for alvorlig sykdom hos gravide og personer med nedsatt immunforsvar. Bakterien vokser godt ved kjøleskaptemperatur.

For ytterligere spørsmål, kontakt UNIL forbrukerservice via www.unil.no eller på telefon 24 11 35 55.

Aktuelle saker fra den siste tiden: