Hvordan få lavest mulig rente på boliglånet?

Er du ute etter noen kjappe tips til å få lavest mulig rente på et eksisterende boliglån anbefaler jeg deg å se videoen under, eller så kan du lese de samme tipsene oppsummert i denne bloggposten. Er det første gang du skal ta opp lån til bolig, les lenger ned på siden.

Hvordan få best mulig betingelser på et nytt boliglån?

Mange av oss har en gang kjent på situasjonen: Drømmeboligen er funnet på Finn.no, og alt som mangler er å finne ut hvordan man skal betale for den, eller finansiere den som det så fint heter på bankspråket.

Eiendomsmegleren kan alltids være behjelpelig med å gi dine detaljer til den banken han/hun samarbeidet med slik at du skal få et finansieringsbevis (og en klekkelig provisjon for å ha skaffet en ny kunde), men det betyr ikke at det er denne banken som lønner seg for deg!

Mitt råd er å shoppe rundt for å få best mulig betingelser samlet sett - og fortsette med det så lenge du fremdeles har lån. Å bytte bank er ikke farlig!

Hvor mye kan du få låne til bolig?

Hvor høyt boliglån du kan få fra banken avhenger av flere faktorer, de viktigste er som følger:

  • Din og eventuell medlåntakers inntekt
  • Oppspart egenkapital
  • Eventuell sikkerhet / pant du har
  • Eventuelle eksisterende lån/annen gjeld
Normalt må en stille med minst 15% egenkapital ved opptak av lån, og eventuelle kostnader knyttet til boligkjøpet som dokumentavgift må en dekke selv.

Det vil variere noe fra bank til bank hvor mye du kan få låne, så det kan lønne seg å undersøke hos flere banker. Når det er sagt så er rammeverket de ulike bankene må forholde seg til ganske likt, så utlånsgrensene vil normalt ikke variere ekstremt mye.

Hva er et boliglån?

Et boliglån er et langsiktig lån for privatpersoner med vanlig nedbetalingstid på 20-30 år. Dette er et sikret lån som betyr at det som regel tas ut pant i boligen som finansieres, i motsetning til f.eks. et forbrukslån som er en type usikret lån. Det finnes flere typer boliglån, hvorav nedbetalingslån er det vanligste typen. Det vil si at nedbetalingstiden er avtalt på forhånd.

Nedbetalingslån kan igjen deles inn i serielån og annuitetslån. Ved et serielån nedbetales et like stort avdrag hver termin, mens rentebetalingene vil bli mindre etter hvert som gjelden krymper. Ved annuitetslån er beløpet man betaler inn hver termin like stort, helt til gjelden er nedbetalt.

Hva er et rammelån?

Den andre store lånetypen for privatpersoner er rammelån. Dette innebærer at man får lån basert på verdien av den eiendommen banken tar pant i. Låntaker kan bestemme størrelsen på avdraget og tidspunktet en betaler på selv. Fra 2017 er maksimal låneramme på 60 prosent av boligens verdi mot for tidligere 70 prosent.