Spar og Joker fjerner halv pris på brød før stengetid

Foto: Gjerrigknark.com
Foto: Gjerrigknark.com
I 2017 startet matvarekjedene Spar og Joker et krafttiltak for å minske matsvinnet ved å redusere prisen på dagsferske brød med 50% en time før stengetid. Nå har begge kjedene kuttet ut tilbudet.

Det har aldri vært viktigere å ta vare på miljøet og sørge for at matsvinnet blir redusert til et minimum. Brød har kort holdbarhet og er en av matvarene nordmenn kaster oftest og mest av. Derfor var det mange som jublet da ordningen med halv pris på brød ble innført for et par år siden.

En ting er hva hver nordmann kan bidra til for minske brødkastingen, men mye forsvinner også i butikker og bakerier. Særlig bakerier og kaféer har de senere årene blitt flinke til å bruke Too Good To Go-systemet for å slippe å kaste mat.

Mange forbrukere har benyttet seg av Spar og Joker sine ordninger for å selge unna brød og dermed unngå eventuell kasting - og samtidig spare penger ved å betale mindre for kjøpebrødene.

Før jul bestemte kjedene at tilbudsordningen skulle opphøre. - Tilbudet var først og fremst et tiltak for å redusere brødsvinnet, og vi har nå fått plass nye bestillingssystemet og rutiner som gjør at vi reduserer brødsvinnet i langt større grad enn tidligere, sier informasjonsrådgiver Hanne Evensen i Kjøpmannshuset Norge AS, som har ansvar for matkjedene Spar og Joker, til Gjerrigknark.com.

Hva skjer så med dagsferske brød som ikke blir solgt? - Det vil variere fra butikk til butikk om de har avtaler med lokale aktører som henter brødene eller om brødene returneres. Brød som returneres ender som dyrefôr, utdyper Evensen.

Aktuelle saker fra den siste tiden: